top of page

Historie

Faxe Kunst- og Musikforening har rødder i Fakse Kulturhistoriske Museumsforening fra 1924, i 1929 omdøbt til Museumsforeningen for Fakse og Omegn, fra 1963 Museums- og Kunstforeningen for Fakse Herred. Som navnene antyder, var formålene bl.a. at arbejde for etablering af egnsmuseum og lokalhistorisk arkiv.

Efterhånden fik aktiviteterne dog mere karakter af kunst og kultur, herunder musik- og litteraturaftener, afholdt privat eller på kommunale skoler.

Historien for Faxe kunst og musik forening

I 1974 var aktiviteterne vedrørende geologisk museum og lokalhistorisk arkiv udskilt i separate foreninger, og formålet med at udbrede kendskabet til forskellige musikarter fandt fremover sted i regi af Fakse Kunst- og Kulturforening. 1974 man må derfor betragte som foreningens egentlige begyndelsesår.

Årene fremover forløb med arrangementer med klassisk musik, foredrag, udflugter og enkelte tilløb til kunstudstillinger.

I 2005 ændres navnet til det nuværende Faxe Kunst- og Musikforening, og allerede tidligere end 2007, hvor Fakse, Rønnede og Haslev kommuner sammenlægges til Faxe Kommune, var aktiviteterne bredt ud til hele den kommende, nye kommune.

Derved har foreningen fra starten medvirket til nedbrydning af de barrierer, der ofte besværliggør administrative sammenlægninger.

I dag kommer foreningens medlemmer og publikum både fra Faxe Kommune og nabokommunerne Køge, Næstved, Ringsted, Stevns og Vordingborg, ja enkelte endda helt fra Storkøbenhavn.

bottom of page